Reklamačné podmienky

Tovar je možné reklamovať hlavne z dôvodu výrobných chýb. Reklamácie vrátane odstránenia chyby sa obvykle vybavujú do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pred odoslaním reklamácie nás najlepšie vopred kontaktujte mailom alebo telefonicky s presným popisom chyby. Pokiaľ je to možné, zároveň nám mailom zašlite fotografie chyby. Vyplňte prosím tiež Reklamačný formulár, ktorý zašlite spolu s tovarom. Reklamačný formulár môžete využiť svoj, prípadne tu je voľne k dispozícii. Sťahujte TU.

Reklamovaný tovar zasielajte na nižšie uvedenú adresu.

Double B - Businnes, s.r.o. Strojnicka 1 080 06 Prešov

Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru hradí kupujúci. Náklady na spätné zaslanie tovaru po vybavení reklamácie hradíme my. U reklamovaného tovaru musí byť písomná informácia (reklamačný protokol) s informáciou k reklamácií. V prípade, že k reklamácia dorazí bez písomnej informácie nebude reklamácia vybavená v termíne. Vždy je nutné tento doklad dodať spoločne so tovaru, aby sme hneď mohli reklamáciu riešiť.

Základom správneho balenia je pevný, nepoškodený a najlepšie nový kartón. Akýkoľvek tovar vo vnútri kartónu je potrebné naozaj dobre zafixovať, aby sa nemohol pohnúť do akéhokoľvek smeru a poškodiť sa. Dôležité je myslieť aj na to, aby sa pri prevoze nepoškodil.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

1. Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí).

Zdôrazňujeme, že v prípade mechanického poškodenia dodaného tovaru (zjavne spôsobeného prepravou) je tento tovar nutné reklamovať do 2 pracovných dní od uskutočnenia prepravy.

Na tieto poškodenia sa totiž nevzťahuje záruka výrobcu a je teda nutné reklamovať u prepravca. Toto sa týka hlavne nábytku a plastového tovaru (napr. vedierka, vaničky, kočiariky pre bábiky, šmýkačky, apod.)

Dôrazne preto odporúčame vykonanie kontroly IHNEĎ po doručení. V prípade zistenia poruchy nás bezodkladne kontaktujte.

Kontakt: 051/775 54 046

(najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia). Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad!

Poškodený obal (škatule, tovar) prosím sfoťte, popíšte a zašlite nám na email reklamacie@hovienkovo.sk Vašu sťažnosť predáme k riešeniu danému prepravcovi a po jeho vyjadrení Vás budeme kontaktovať o ďalších možnostiach.

2. Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.

3. Neodborným zaobchádzaním.

4. Tovar bol poškodený živlami.

5. Ak tovar bol podaný na reklamáciu neskoro tzn. výrobok, či tovar bol používaný i pri zistení chyby ďalej - nárok na reklamáciu zaniká.

Na tovar, ktorý si ponecháte sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky.

Vybavením oprávnenej reklamácie záručná doba plynie od zakupeného tovaru. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Hovienkovo nájdete na GLAMI.sk