Podmienky Cookie

Podmienky Cookie

(Cookie Policy)

 

Tieto podmienky sa týkajú používania e-shopu hovienkovo.sk - webovej aplikácie (stránky), na ktorej ponúkame naše služby. E-shop zahŕňa akékoľvek časti aplikácie vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií, ich obsahu, zdrojového a strojového kódu aplikácií, tak ako sú nami v akomkoľvek čase prevádzkované (ďalej len „e-shop“). E-shop ponúka užívateľom na predaj predovšetkým dojčenský tovar.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu: spoločnosť Double B - Business, s.r.o., sídlom Pavlovce 187, 094 31 Hanušovce n/T, Slovenská republika, IČO: 202 383 41 53, Spoločnosť zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28477/P. (ďalej len „Double B - Business“).

Pravidlá používania Cookies

Double B - Business na e-shope používa Cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní e-shopu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní e-shopu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať Cookies vrátane možnosti používanie Cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho Cookie. Berte však na vedomie, že niektoré časti e-shopu nemusia bez použitia Cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

Double B - Business môže umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú podmienkami ochrany súkromia (POS). Double B - Business tiež môže umožniť našim obchodným partnerom a tretím stranám umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies (napr. Google Analytics a iné), ktoré týmto obchodným partnerom a tretím stranám umožnia získavať informácie o Vás.
V rámci e-shpou môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve e-shopu.
E-shop môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

Double B - Business používa Cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:
sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa; sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch; monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity e-shopu a jeho zlepšenia; zabránenia zneužitia e-shopu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.
Odsúhlasením používania cookies udeľujete Double B - Business svoj súhlas s ich používaním na účely prezentovania obsahu, ktorý je pre Vás relevantnejší a sprístupnenia všetkých funkcionalít e-shopu.
Naši obchodní partneri a tretie osoby používajú Cookies, ktoré im umožnia lepšie poskytovať ich služby. Cookies používajú na sledovanie Vášho správania sa pri používaní e-shopu a aby Vám prezentovali reklamu na Služby priamo na e-shope alebo na webových stránkach tretích osôb a tiež za účelom prevencie a zistenia podvodného správania.


V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese obchod@hovienkovo.sk.